Katarina Karlsson

Katarina Karlsson

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar bland annat med: 

 • Studie- och yrkesvägledning – val och beslut
 • Vägledning och information kring studiesituationen och studierelaterade frågor som tex antagning, behörighet, val av  program/inriktning/kurser, examen, karriär, tillgodoräknande, studieteknik, lokala regler och legitimation
 • Individuell studieplanering

Ansvarar för följande program:

Grundnivå

 • Socionomprogrammet
 • Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys
 • Rättsvetarprogrammet

Avancerad nivå

 • Socialt arbete, masterprogram
 • Statsvetenskap, masterprogram

Fristående kurser på grund- och avancerad nivå som ges av följande institutioner:

 • Institutionen för socialt arbete 
 • Institutionen för statvetenskap 

inom ämnena: 

 • Socialt arbete
 • Statsvetenskap
 • Rättsvetenskap

Nås bäst via mejl: katarina.x.karlsson@lnu.se