Katarina Zambrell

Katarina Zambrell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.

Efter 6 år har jag fått ett förlängt uppdrag som t.f. prefekt för institutionen för marknadsföring och delar av Intitutionen för Organisation och Ledarskap (bl a  Turism) under 2022 (i väntan på ny prefekt/er). Jag tillhör  Ekonomihögskolans ledningsgrupp. 

Under 2020-2023 har jag även ett uppdrag som vicedekan för utbildning på Ekonomihögskolan där jag bl a leder fakultetens Utbildningskommitté samt sitter i Rådet för utbildning och lärande på universitetsnivå.

I min forskning har jag fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt har jag studerat chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Jag ingår i kunskapsplattformen Leadership and Organizational Renewal (LOR) och medverkar i Centrum för ledarskap, bl a  i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer samt till viss del även i LEIS, Ledarskap och Entreprenörskap i Småland.

Tidigare uppdrag:

Projektledare för Kompetensutveckling för besöksnäringen, finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse (2020-2021)

Projektledare för Linnéuniversitetets implementering av tjänsteplaneringssystemet Retendo (2017-2020).  

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))