Katarina Zambrell

Katarina Zambrell

Universitetslektor, vicedekan
Institutionen för management Ekonomihögskolan
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i Företagsekonomi (ekonomie doktor).

Sedan 2023 har jag ett uppdrag som vicedekan med ansvar för livslångt lärande på Ekonomihögskolan. Det innebär att ta fram underlag för en strategi för området samt utveckla och implementera rutiner för vårt arbete med livslångt lärande och uppdragsutbildning. Som vicedekan ingår jag i fakultetens ledningsgrupp.

Sedan dec 2023 är jag invald som styrelsemedlem i Lnu's holdingbolag, Linneaus Univeristy Development inkl dess två dotterbolag.

 

Tidigare uppdrag:

-Prefekt för institutionen för marknadsföring  2016-2022 ( från 2022 även turismvetenskap) .

-Vicedekan för utbildning: 2020-2022.

-Projektledare för Kompetensutveckling för besöksnäringen, finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse (2020-2021).

-Projektledare för Linnéuniversitetets implementering av tjänsteplaneringssystemet Retendo (2017-2020) på Lnu. 

Under HiK-tiden arbetade jag som viceprefekt fr 2001 och sedermera prefekt för Handelshögskolan BBS 2007-2009. 

Forskning

I min forskning har jag fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt har jag studerat chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Jag ingår  i Centrum för ledarskap i Småland (Celed), bl a har jag medverkat i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer samt till viss del även i LEIS, Ledarskap och Entreprenörskap i Småland. Under 2023/2024 kommer tid avsättas för att bl a beforska empirin från dessa projekt.

Uppdrag

Ingår i universitetets grupp för ledarskapsutveckling.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))