Katarina Zambrell

Katarina Zambrell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.

Just nu har jag ett förlängt uppdrag som prefekt för institutionen för marknadsföring i ytterligare 3 år från 2019, och sitter därmed i Ekonomihögskolans ledningsgrupp.  Under 2020-2021 har jag även ett uppdrag som vicedekan för utbildning på fakulteten. 

I min forskning har jag fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt har jag studerat chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Jag ingår i kunskapsplattformen Leadership and Organizational Renewal (LOR) och medverkar även i Centrum för ledarskap, bl a  i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer.

Jag är även projektledare för en externt finansierad satsning 2020-2021 med anledning av Corona: Kompetensutveckling för besöksnäringen  https://lnu.se/besoksnaringen

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))