Katarina Zambrell

Katarina Zambrell

Universitetslektor, vicedekan
Institutionen för management Ekonomihögskolan
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.

Under 2023 har jag ett nytt uppdrag som vicedekan  med ansvar för livslångs lärande vid Ekonomihögskolan där jag leder fakultetens arbete med att utveckla vårt utbud inom denna kategori. Jag tillhör fakultetens ledningsgrupp.

Jag är FEHs representant i Rådet för utbildning och lärande, på universitetsnivå 2020-2023.

I min forskning har jag fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt har jag studerat chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Jag ingår i kunskapsplattformen Leadership and Organizational Renewal (LOR) och medverkar i Centrum för ledarskap, bl a  i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer samt till viss del även i LEIS, Ledarskap och Entreprenörskap i Småland. Under 2023 kommer tid avsättas för att beforska empirin från dessa projekt.

Tidigare uppdrag:

  • Prefekt för institutionen för marknadsföring  2016-2022 ( från 2022 även turismvetenskap) .
  • Vicedekan för utbildning: 2020-2022.
  • Projektledare för Kompetensutveckling för besöksnäringen, finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse (2020-2021).
  • Projektledare för Linnéuniversitetets implementering av tjänsteplaneringssystemet Retendo (2017-2020). 
  • Under HiK-tiden arbetade jag som viceprefekt fr 2001 och sedermera prefekt för Handelshögskolan BBS 2007-2009. 
AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))