Profilbild

Katarina Zambrell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
+46480497102
+46706039979
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Katarina har ett förlängt uppdrag som prefekt för institutionen för marknadsföring i ytterligare 3 år från 2019, och sitter i Ekonomihögskolans ledningsgrupp.  Hon jobbar även inom Centrum för ledarskap som forskare, bl a  i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer.

I sin forskning har hon ett fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt studerade hon chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Katarina ingår i kunskapsplattformen Leadership and Organizational Renewal (LOR). Hon har dessutom ett centralt uppdrag på Lnu som projektledare för implementeringen av tjänsteplaneringssystemet Retendo.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))