Katarina Zambrell

Katarina Zambrell

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för marknadsföring Ekonomihögskolan
+46480497102
+46706039979
A3012, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.

Just nu har jag ett förlängt uppdrag som prefekt för institutionen för marknadsföring i ytterligare 3 år från 2019, och sitter därmed i Ekonomihögskolans ledningsgrupp.  Under 2020 har jag även ett uppdrag som vicedekan för utbildning på fakulteten. 

I min forskning har jag fokus på arbetets identitetsskapande aspekter. I ett tidigare projekt har jag studerat chefer som anställt kulturarbetare och konstnärer för att stärka samarbete och kreativitet i sin organisation. Jag ingår i kunskapsplattformen Leadership and Organizational Renewal (LOR) och medverkar även i Centrum för ledarskap, bl a  i ledarutvecklingsgrupper med företag och offentliga organisationer.

Utöver detta har jag ett centralt uppdrag på Lnu som projektledare för implementeringen av tjänsteplaneringssystemet Retendo samt är projektledare för en externt finansierad satsning 2020 med anledning av Corona: Kompetensutveckling för besöksnäringen  https://lnu.se/besoksnaringen

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))