Kent Madsen

Kent Madsen

Lektor, gäst
Institutionen för polisiärt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor (gäst) i rättspsykologi vid institutionen för polisiärt arbete på Linnéuniversitetet. I min avhandling undersökte jag med avstamp i therapeutic jurisprudence effekter av två empiriskt grundade intervjustilar i relation till intervjupersonens minnesprestation och psykiska välbefinnande. Jag undervisar främst i förhörs- och intervjuteknik och har en tidigare bakgrund som polis.

I ett planerat projekt avser jag att undersöka effekter av samförstånd i autentiska polisförhör med misstänkta personer.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)