Kent Stening

Kent Stening

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44178, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag undervisar i huvudsak i sjuksköterskeprogrammets medicinska kurser. Är själv leg.sjuksköt. med inr. psykiatri. Mitt avhandlingsarbete handlade om könshormonerna östrogen och progesterons inverkan på smärtkänsligheten. Planerade forskningsprojekt kommer vara fokuserade på metodutveckling av mätning av nervledningshastighet och spatial summation. Är även involverad i utvecklingen av forensisk omvårdnad.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))