Kent Stening

Kent Stening

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar i huvudsak i sjuksköterskeprogrammets medicinska kurser. Är själv leg.sjuksköt. med inr. psykiatri. Disputerade 2011 inom området neurobiologi, med en avhandling om könshormoners (östrogen och progesteron) inverkan på smärtkänsligheten. Är del av Pain res.group vid Linnéuniversitetet och CISA.

Aktuella uppdrag är kopplade till Sektion högskolepedagogik, där verksam som pedagogisk konsult samt pedagogisk utvecklare på FHL.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))