Kerstin Arnesson

Docent
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23092, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag undervisar i socialt arbete på grund- och avancerad nivå. Jag är även studierektor för forskarutbildningen. I min forskning riktas intresset mot kön, genus, hållbar jämställdhet, organisation, hållbart lärande och våld i nära relationer. Tillsammans med en kollega ansvarar jag för forskarnätverket GAVIS (gender and violence in social work). Inom nätverket arbetar vi med forskning, undervisning, handledning samt intern- och extern kunskapsspridning. Jag har under de senaste åren även arbetat med följeforskning och lärande utvärdering i olika Europeiska struktur- och socialfondsprojekt.    

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))