Jag tillhör sektion Vetenskaplig kommunikation på universitetsbiblioteket. Arbetar  som redaktör för Linnaeus University Press och som kultursamordnare inom Det kulturella universitetet.