Khayyam Tayibov

Doktorand
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
+46470708426
Spara kontaktuppgifter