Kim Eriksson

Kim Eriksson

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Kim Eriksson är fil. dr och universitetslektor vid Ekonomihögskolan. Kim undervisar i kurser om redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning på både grund och avancerad nivå.

Forskning

I sin forskning intresserar sig Kim för styrningsfrågor med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Hans forskningsintresse är, brett formulerat, att förstå och förklara tillblivelse av styrning, organisering av styrning och styrningens konsekvenser i organisationer. Under 2021 disputerade Kim med avhandlingen ”Att anordna styrning: tillblivelse av en mångfald av styrteknologier”. Avhandlingen behandlar hur en mångfald av styrteknologier uppstår i en myndighet. 

Under våren och hösten 2021 studerade Kim verksamhetsstyrning på operativ nivå i en myndighet, där fokus var hur anställda tolkar, förstår och förhåller sig till den styrning som anställda är föremål för. Studien skedde inom ramen för projektet Att fånga en förnyelseresa – Arbetsförmedlingen 2021.

Just nu är Kim involverad i ett projekt som handlar om Styrning och ledning i dialog. Projektet sträcker sig från oktober 2021 till oktober 2024. Projektet handlar om styrning och ledning samt dialog av tidiga skeden i Trafikverkets och andra samhällsaktörers planeringsprocesser. Exempel på initiala frågor är: hur bidrar olika aktörers styrning till att forma och villkora dialoger? När, hur och varför kommer styrning att spela roll i dialoger? Projektet ämnar bidra med förståelse för relationen mellan styrning och dialoger.

Han är också kopplad till Akademin för Ekonomistyrning i Staten (AES) vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. AES arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om statlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)