Kim Robertsson

Kim Robertsson

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Ra24156E, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studie- och yrkesvägledare för följande program:

Grundnivå
Internationella Samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier
Coaching och Sports Management
Idrottsvetarprogrammet
Rättsvetarprogrammet

Avancerad nivå
Internationella relationer, masterprogram
Idrottsvetenskap, masterprogram

Fristående kurser inom Idrottsvetenskap och Genusvetenskap

Nås bäst via mejl
kim.robertsson@lnu.se