Kim Robertsson

Kim Robertsson

Studie- och yrkesvägledare
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
24156E, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studie- och yrkesvägledare för följande program:

Grundnivå
Internationella Samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier
Coaching och Sports Management
Idrottsvetarprogrammet

Avancerad nivå
Internationella relationer, masterprogram
Idrottsvetenskap, masterprogram

Nås bäst via mejl
kim.robertsson@lnu.se