Kirsi-Mari Kallio

Lektor, gäst
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)