Kirsten Husung

Kirsten Husung

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
+46470708535
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lektor i franska med litteraturvetenskaplig inriktning och Fil.mag. i spanska. Kommer från Berlin, Tyskland. Undervisning och uppsatshandledning inom franska, spanska och tyska. Hennes intresseområden är frankofon litteratur, speciellt algerisk litteratur, subjektteori, genusteori och postkolonial litteraturteori. Avhandlingen fokuserar på hybriditet som diskursiv strategi i några utvalda romaner av Assia Djebar och Nina Bouraoui. I aktuell forskning som bedrivs huvudsakligen inom ramen för Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies undersöks relationen mellan empati och narration i samtida franskspråkiga romaner och inom språkdidaktik, elevstrategier och relationen mellan litteraturdidaktik och interkulturell kompetens. 

PhD in French literature and MA in Spanish. She originally comes from Berlin. Teaching and thesis supervision in French, Spanish and German. Her main research interests lie within the field of francophone literature, Algerian literature, the theory of the subject, gender studies and postcolonial literature theories. Her dissertation work concerns hybridity as a discursive strategy in a number of selected novels by Assia Djebar and Nina Bouraoui. A postcolonial as well as a gender perspective is applied to the topic. Recent research, in the frame of the Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, examines the relation of empathy and narration in contemporary francophone literature. In the field of language didactics the focus lies on to subjects: the pupils' learning strategies and the teaching of literature in relation intercultural competence.

Titulaire d'un doctorat en littérature d'expression française, d'origine allemande, elle détient également une maîtrise d'espagnol. Enseignement et direction de mémoires en français, espagnol et allemand. Ses intérêts principaux portent sur la littérature francophone, la littérature algérienne, les théories du sujet et du genre ainsi que les théories littéraires postcoloniales. Dans sa thèse, elle analyse l'hybridité comme stratégie discursive dans quelques romans choisis d'Assia Djebar et Nina Bouraoui. Les recherches actuelles dans le cadre du Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies portent sur la relation entre empathie et narration dans quelques romans francophones contemporains ainsi que, dans le domaine de la didactique des langues vivantes, sur les stratégies d'apprentissage des élèves et l'enseignement de la littérature en relation avec la compétence interculturelle.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)