Kjärstin Hagman Boström

Kjärstin Hagman Boström

Forskningsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag jobbar på Grants and Innovation Office (GIO), Avdelningen för Externa relationer (ER) som forsknings- och innovationsrådgivare. Jag jobbar främst mot fakulteten för hälso- och livsvetenskaper. Linnéuniversitetets GIO har som mål att stimulera till en ökad extern finansieringen och att stimulera till ett ökat flöde av idéer för nyttiggörande och kommersialisering. Forsknings- och innovationsrådgivare: Rådgivning och stöd vid forskningsansökningar och nyttiggörande av resultat.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)