Mellan 2013 och 2020 var jag professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet. Numera är jag professor emeritus vid Sjöfartshögskolan. Jag bedriver forskning om sjöfart och marin miljö, bl.a. om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Tidigare, mellan 2005 och 2013, var jag professor i zoologisk ekologi vid Högskolan på Gotland, numera Uppsala universitet Campus Gotland. Jag ingår även i Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp som representant för Linnéuniversitetet.

Förutom att arbeta med frågor som rör sjöfart, havsplanering och sjöfartens miljöpåverkan bedriver jag forskning om sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön. Jag har min huvudsakliga forskningsbakgrund inom biologi och marin ekologi.

Nya rapporter, radioinslag, filmer om forskningsprojekt mm

orcid.org/0000-0003-2737-4208

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))