Kjell Larsson

355, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag har sedan 2013 varit professor i sjöfartsvetenskap vid Sjöfartshögskolan. Jag bedriver forskning om sjöfart och marin miljö, bl.a. om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Tidigare var jag professor i zoologisk ekologi vid Uppsala universitet Campus Gotland. Från och med 2021 bedriver jag forskning och handledning på deltid. 

Förutom att arbeta med frågor som rör sjöfart och sjöfartens miljöeffekter bedriver jag forskning om sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön. Jag har min huvudsakliga forskningsbakgrund inom biologi och marin ekologi. Jag arbetar numera främst med sjöfartens miljöpåverkan, havsplanering och marin ekologi.

Nya rapporter, radioinslag, filmer om forskningsprojekt mm

orcid.org/0000-0003-2737-4208

Filmer

Så kan sjöfarten utvecklas för att bli mer miljövänlig

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))