Kjell Larsson

Professor
Sjöfartshögskolan Fakulteten för teknik
+46480497664
355, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter

Jag är sedan 1 juli 2013 professor i sjöfartsvetenskap. Jag undervisar och bedriver forskning om sjöfart och marin miljö, bl.a. om hur sjöfartens negativa miljöeffekter kan reduceras. Tidigare var jag professor i zoologisk ekologi vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Förutom att arbeta med frågor som rör sjöfart och sjöfartens miljöeffekter driver jag ett forskningsprojekt om samspelet mellan sjöfåglar och bottenfauna i Östersjön. Jag har min huvudsakliga forskningsbakgrund inom biologi och marin ekologi. Jag arbetar numera främst med sjöfartens miljöpåverkan, havsplanering och marin ekologi.

Nya rapporter, radioinslag, filmer om forskningsprojekt mm

orcid.org/0000-0003-2737-4208

Filmer

Så kan sjöfarten utvecklas för att bli mer miljövänlig

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))