Koraljka Golub

Koraljka Golub

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708909
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
  • Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, FKH

Koraljka Golub är föreståndare för Linnéuniversitetets iInstitute och även en av ledarna för The Digital Humanities initiative at Linnaeus University. Hon är också programansvarig, undervisar och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap, speciellt inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning.  

Undervisning

Koraljka undervisar i både campus- och distanskurser på kandidat- och masternivå; det senare innefattar det nya tvärvetenskapliga kulturvetenskapsprogrammet.

Hon är kursansvarig för följande kurser (och undervisar i flera andra):

  • Kunskapsorganisation 2, Digitala bibliotek;
  • Forskningsmetod 2;
  • Informationspraktik;
  • Bibliotek, brukare och samhälle 1

Mer information om tidigare erfarenheter av undervisning återfinns på hennes hemsida (http://koraljka.net). Hon är också adjunkt på iSchool @ Charles Sturt University, Australien.

Forskning

Koraljka bedriver forskning inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning. Hennes arbeten har främst kretsat kring frågor som rör kunskapsorganisation och informationsåtervinning, särskilt då integration av social taggning och automatisk indexering i existerande system för kunskapsorganisation, samt utvärdering av systemens återvinningseffektivitet ur ett användarperspektiv. Mer information om hennes tidigare erfarenheter av forskning och projekt kan hittas på hemsidan (http://koraljka.net). 

Uppdrag

Koraljka letar efter möjligheter att främja samarbeten mellan fakulteter och strävar efter att etablera nya tvärvetenskapliga skärningspunkter inom forskning och undervisning. Hon är speciellt intresserad av Big data- initiativet, nu aktuellt på LNU, och försöker hitta nya forskningsområden för detta, främst inom Digitala humaniora.

Koraljka Golub forskar om metadata inom humaniora.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))