Koraljka Golub

Koraljka Golub

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora

Jag är föreståndare för Linnéuniversitetets iInstitute och även en av ledarna för initiativet Digital Humanities vid universitetet. Därutöver är jag programansvarig och undervisar och forskar i biblioteks- och informationsvetenskap, speciellt inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning.  

Jag letar efter möjligheter att främja samarbeten mellan fakulteter och strävar efter att etablera nya tvärvetenskapliga skärningspunkter inom forskning och undervisning. Speciellt intresserad är jag av Big data- initiativet, nu aktuellt på Linnéuniversitetet, och jag försöker hitta nya forskningsområden för detta, främst inom digital humaniora.

Undervisning

Jag undervisar i både campus- och distanskurser på kandidat- och masternivå; det senare innefattar det nya tvärvetenskapliga masterprogrammet i kulturvetenskaper.

Jag är kursansvarig för följande kurser (och undervisar i flera andra):

Mer information om mina tidigare erfarenheter av undervisning finns på min hemsida (http://koraljka.net).

Forskning

Jag bedriver forskning inom området digitala bibliotek och informationsåtervinning. Mina arbeten har främst kretsat kring frågor som rör kunskapsorganisation och informationsåtervinning, särskilt då integration av social taggning och automatisk indexering i existerande system för kunskapsorganisation, samt utvärdering av systemens återvinningseffektivitet ur ett användarperspektiv. Mer information om mina tidigare erfarenheter av forskning och projekt kan hittas på min hemsida (http://koraljka.net). 

Koraljka Golub forskar om metadata inom humaniora.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Dataset (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))