Kristiina Tyni

Kristiina Tyni

Doktorand
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är doktorand i psykologi på deltid sedan 2019 och har arbetat kliniskt som psykolog sedan år 2000. Jag är även psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. 

Undervisning

Som adjunkt undervisar jag på Psykologprogrammet om psykodynamisk teori och praktik, etik och om olika aspekter relaterade till HBTQ+ personer inom psykologi. 

Forskning

Mitt avhandlingsämne handlar om barn 4-18 år som identifierar sig som något annat kön än det de tilldelades vid födseln och deras föräldrar. Forskningen är kvalitativ och bygger på intervjumaterial från familjerna, med fokus på levda erfarenheter i vardagslivet relaterat till könsidentitet.