Profilbild

Kristina Danielsson

Professor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708520
Hus F E2037
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Kristina Danielssons forskningsintressen ligger inom det didaktiska fältet, bland annat när det gäller språkets, i vid bemärkelse, roll i lärandepraktiker och elevers möjlighet till litteracitetstuveckling i olika ämnen. Från ett socialsemiotiskt perspektiv och med fokus på multimodala aspekter undersöker hon hur olika resurser för lärande används i klassrumspraktiker, främst i naturvetenskapliga klassrum.

Ett projekt som Danielsson medverkar i handlar om flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. I andra samarbeten med kollegor inom det naturvetenskapliga fältet undersöks bland annat användningen av metaforer i naturvetenskapligt lärande och hur man kan låta elever skapa egna animationer för att förklara naturvetenskapliga fenomen som inte är synliga för ögat. 

Film: Fulla och glada ädelgaser – om metaforer i naturvetenskapligt lärande

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))