Profilbild

Kristina Danielsson

Professor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
+46470708520
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Kristina Danielssons forskningsintressen ligger inom det didaktiska fältet, bland annat när det gäller språkets, i vid bemärkelse, roll i lärandepraktiker och elevers möjlighet till litteracitetstuveckling i olika ämnen. Från ett socialsemiotiskt perspektiv och med fokus på multimodala aspekter undersöker hon hur olika resurser för lärande används i klassrumspraktiker, främst i naturvetenskapliga klassrum.

Forskning

Kristina Danielsson är projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Transformationer av transformationer.En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning" som finansieras av Vetenskapsrådet (2018-2021).

Ett annat projekt som Danielsson medverkat i handlar om flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. I andra samarbeten med kollegor inom det naturvetenskapliga fältet undersöks bland annat användningen av metaforer i naturvetenskapligt lärande och hur man kan låta elever skapa egna animationer för att förklara naturvetenskapliga fenomen som inte är synliga för ögat.

Film: Fulla och glada ädelgaser – om metaforer i naturvetenskapligt lärande

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)