Kristina Danielsson

Kristina Danielsson

Professor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Kristina Danielsson är projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Transformationer av transformationer.En tvärvetenskaplig studie av elevers meningsskapande genom transformationer av representationer i naturvetenskaplig undervisning" som finansieras av Vetenskapsrådet (2018-2021).

Ett annat projekt som Danielsson medverkat i handlar om flerspråkiga elevers meningsskapande i skolämnena biologi och fysik. I andra samarbeten med kollegor inom det naturvetenskapliga fältet undersöks bland annat användningen av metaforer i naturvetenskapligt lärande och hur man kan låta elever skapa egna animationer för att förklara naturvetenskapliga fenomen som inte är synliga för ögat.

Film: Fulla och glada ädelgaser – om metaforer i naturvetenskapligt lärande

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)