Kristina Hellberg

Kristina Hellberg

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik. Mina forskningsintressen rör alla barn och ungas rätt till utbildning, inkludering- exkludering i institutionella sammanhang, normalitet- avvikelse samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har ett internationellt intresse med särskilt fokus på  Östafrika. 

Undervisning

Undervisning inom specialpedagogprogrammet samt speciallärarprogrammet. Handledning av självständigt arbete inom ovan nämnda program. 

Forskning

Forskningsprojekt:

  • Lekintervention i förskolan
  • Inkludering i skolan
  • Stöd till barn och elever med NPF- samverkan

Uppdrag

på institutionen för pedagogik

  • Ledamot i internationaliseringsrådet på fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)