Kristina Hellberg

Kristina Hellberg

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708257
+46725941260
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik. Mina forskningsintressen rör alla barn och ungas rätt till utbildning, inkuldering- exkludering i institutionella sammanhang, normalitet- avvikelse samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har ett internationellt intresse med särskilt fokus på  Östafrika. 

Undervisning

Undervisning inom specialpedagogprogrammet samt speciallärarprogrammet. Handledning av självständigt arbete inom ovan nämda program. 

Forskning

Forskningsprojekt:

Lekintervention i förskolan

Inludering i skolan

Stöd till barn och elever med NPF- samverkan

Uppdrag

Biträdande prefekt på insitutioen för pedagogik

Ledamot i internationaliseringsrådet på FSV

Ledamote i Internationella Kommittéen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)