Kristina Hellberg

Kristina Hellberg

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i pedagogik. Mina forskningsintressen rör alla barn och ungas rätt till utbildning, inkludering- exkludering i institutionella sammanhang, normalitet- avvikelse samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har ett internationellt intresse med särskilt fokus på  Östafrika. 

Undervisning

Undervisning inom specialpedagogprogrammet samt speciallärarprogrammet. Handledning av självständigt arbete inom ovan nämnda program. 

Forskning

Forskningsprojekt:

Lekintervention i förskolan

Inkludering i skolan

Stöd till barn och elever med NPF- samverkan

Uppdrag

Biträdande prefekt på institutionen för pedagogik

Ledamot i internationaliseringsrådet på FSV

Ledamot i Internationella Kommittén.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)