Kristina Henriksson

Kristina Henriksson

Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
4062, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar inom lärarutbildningen och har en filosofie doktor i pedagogik. Mitt forskningsintresse är kvalitativ bedömning; hur bedömningar görs och vad som villkorar bedömningsprocesser inom olika utbildningspraktiker. Min avhandling handlar om bedömning av lärarstudentens yrkeskunnande inom VFU. Mitt arbetsfält är lärares arbete med bedömning och verksamhetsutveckling. Har en bakgrund som beteendevetare och som grundlärare.  

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)