Kristina Henriksson

Kristina Henriksson

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar inom lärarutbildningen och har en filosofie doktor i pedagogik. Mitt forskningsintresse är dels kvalitativ bedömning; hur bedömningar görs och vad som villkorar bedömningsprocesser inom olika utbildningspraktiker, dels om professioners gränssättningar och villkor. Min avhandling handlar om bedömning av lärarstudentens yrkeskunnande inom VFU. Mitt arbetsfält är lärares arbete med bedömning och verksamhetsutveckling samt varksamhetsutveckling och handledning på grundskolor och för skolors huvudmän. Har en bakgrund som beteendevetare och som grundlärare.  

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)