Kristina Holmberg

Kristina Holmberg

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag arbetar med förskollärarutbildningens självständiga arbeten och i olika kurser i masterprogramet i utbildningsteknologi. Dessutom handleder och undervisar jag i forskarutbildningen i pedagogik.

Forskning

Som medlem i den tvärvetenskapliga forskargruppen EdTechLnu är jag främst intresserad av hur barn, elever och lärare använder digital teknologi i praktiken. Mitt fokus ligger också på utveckling och långsiktig implementering av digital teknologi, som syftar till att förändra förskolans och skolans verksamhet. 

Sedan 2020 är jag involverad i ett forskningsprojekt finansierat av Forte Ubildningsteknologi i grundskolan som handlar om datastödd undervisning och systematisk kompetensutveckling. Projektet bygger på samarben med ett flertal skolor och läromedelsföretag.  

DILE (DIgital LEarning in Preschool)
Under 2017-2019 var jag vetenskaplig ledare för DILE, ett nordiskt nätverk finansierat av medel från Nordplus. Nätverket startade 2015 och jobbade med två projekt vars primära uppgifter var att att utveckla digitaliseringsarbetet i de deltagande nordiska förskolorna. Deltagarna var förskollärare, förskolerktorer och forskare från Island, Norge, Finland, Danmark och Sverige.

Läs mer på: https://dileprojekt.wordpress.com

Läs artikel om projektet på Nordplus egen hemsida: DILE-artikel

Bok: Lek och lärande med digitala verktyg i nordiska förskolor.

Förskollärarutbildning
Sedan 2022 är jag delaktig i gruppen för förskolepedagogisk forskning vid Linnéuniversitetet (FOPP) som är en del av forskningsmiljön PEPP. FOPP arbetar för att sprida aktuell och relevant forskning till de som arbetar i förskollärarutbildning och till intresserade som är verksamma i förskolan. Tillsammans med övriga forskare i gruppen arrangerar vi också seminarier med fokus förskola och bjuder in till olika former av workshops. 

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))