Profilbild

Kristina Holmberg

Docent
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708986
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är lärare och forskare vid institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP).

Undervisning

Undervisning bedriver jag inom lärarprogrammen i kurser som handlar om lärande och utveckling. Jag handleder också självständiga arbeten och arbetar med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Forskning

Min forskning är främst inriktad mot digitaliseringen av förskolans verksamhet och mot professionsutveckling och vetenskaplighet i lärarutbildning.

DILE (DIgital LEarning in Preschool)
Under 2017-2018 är jag vetenskaplig ledare för DILE, ett nordiskt nätverk finansierat av medel från Nordplus. Nätverket startade 2015 och ser som sin primära uppgift att bidra till att utveckla kvaliteten i de nordiska förskolornas arbete med digitalisering. Deltagarna är förskollärare, förskolechefer och forskare från Island, Norge, Finland, Danmark och Sverige.

Följ projektet på: https://dileprojekt.wordpress.com

Läs artikel om projektet på Nordplus egen hemsida: DILE-artikel

Lärarutbildning
I ett flertal år har jag arbetat med utveckling av undervisningsformer inom lärarutbildning. Det har bland annat handlat om självorganiserat lärande och om rummets betydelse för studenters lärande. När det gäller lärarutbildning har jag även deltagit i projekt som undersökt den förändrade lärar-student relationen.

Uppdrag

Jag är fackligt förtroendevald inom Lärarförbundet. Sedan mars 2017 är jag ordförande i riksavdelningen för universitet och högskola.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))