Kristina Johansson

Kristina Johansson

Fakultetshandläggare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

De frågor jag  arbetar som fakultetshandläggare är ledningsstöd i frågor gällande klimat, hållbar utveckling, lika villkor, samverkan och alumnfrågor.  

Jag är även prefektstöd för Institutionen för Film och Litteratur.