Tjänstledig

Samverkanskoordinator på Avdelningen för externa relationer.
Mina fokusområden är alumnrelationer, kommittén för samhällelig drivkraft, livsmedelsutveckling Sydost - plattform proteiner och samverkansavtal med Region Kronoberg.