Kristina Kakoulidou

Kristina Kakoulidou

Universitetsadjunkt
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46480446976
+46725949612
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Universitetsadjunkt i historia med ämnesdidaktisk inriktning.

Undervisning

Undervisar blivande historielärare i didaktik i ämneslärarprogrammet.

Forskning

Sedan januari 2018 är jag forskarstuderande och ämnet för min forskning är helhetsbedömningar i gymnasieskolans kurs Historia 1b.

Uppdrag

Nätverksansvarig för "Nätverket för historielärare". Projektledare för ett projekt med verksamhetsintegrering i ämneslärarprogrammet i Kalmar.

Publikationer

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))