Kristina Myrvold

docent
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter

Kristina Myrvold är docent i religionsvetenskap med inriktning på indiska religioner och kulturer. I sin forskning har hon specialiserat sig mot sikhismen med fokus på religiösa föreställningar, rituell praktik och historiografi, liksom sikhisk migration, integration, och identitetsskapande processer. Hon har utfört omfattande fältarbete i Indien och i Sverige. Myrvold doktorsavhandling i religionshistoria Inside the Guru’s Gate: Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi (Lunds universitet, 2007) undersökte hur lokala sikher i Varanasi uppfattar, använder och interagerar med den sikhiska skriften, Guru Granth Sahib, genom ett brett spektrum av ritualer och religiösa handlingar.

Efter att ha slutfört sin doktorsexamen arbetade Myrvold på ett forskningsprojekt om produktion och användning av sikhiska katha - muntliga och skriftliga utläggningar av sikhiska läror, kollektiv historia och Guru Granth Sahib - i Punjab och i en svensk diaspora. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet (2009-2012). Under fyra år, mellan 2009 och 2013, var hon projektledare och forskare för Nordcorp-projektet Sikh Identity Formation: Generational Transfer of Traditions in the Nordic Countries, som genomfördes i samarbete med forskare i Danmark, Finland och Norge och finansierades av Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS).

Under 2012 och 2013 var hon även föreståndare för det Nordiska Centrat i Indien (NCI) vilket är ett konsortium av universitet i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige som syftar till att etablera samarbeten inom forskning och högre utbildning mellan de nordiska länderna och Indien.

Från 2015 arbetar hon med projektet Religion i skyttegravarna som undersöker produktion, distribution och användning av miniatyrskrifter för indiska soldater från Punjab som krigade för den brittiska armén vid västfronten under första världskriget. Projektet är grundat på arkivforskning och finansieras av Vetenskapsrådet (2015-2018). Myrvold är även en av redaktörerna för Brill's Encyclopedia of Sikhism som utges i två volymer (2017-2019).

Publications

Books

2007: Inside the Guru's Gate: Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi, Lund: Media-Tryck, Lund Studies in African and Asian Religions.

Edited Books and Journal Issues

2019: (forthcoming) Miniature Books (together with Dorina Miller Parmenter), Equinox.

2018: (forthcoming) Brill's Encyclopedia of Sikhism, Vol. 2 (together with Knut A. Jacobsen, Gurinder Singh Mann and Eleanor Nesbitt), Brill.

2018: (forthcoming) Miniature Books (together with Dorina Miller Parmenter), special issue of Postscripts: The Journal of Sacred Texts and Contemporary Worlds, Equinox.

2018: Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities (together with Knut A. Jacobsen), Routledge.

2017: India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University (together with Soniya Billore), Makadam förlag.

2017: Brill's Encyclopedia of Sikhism, Vol. 1 (together with Knut A. Jacobsen, Gurinder Singh Mann and Eleanor Nesbitt), Brill.

2015: Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities (together with Knut A. Jacobsen),  Ashgate.

2014: Objects of Worship in South Asian Religions: Forms, Practices, and Meanings (together with Knut A. Jacobsen and Mikael Aktor), Routledge.

2012: Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs (together with Knut A. Jacobsen). Continuum.

2011: Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations (together with Knut A. Jacobsen). Ashgate/Routledge.

2010: The Death of Sacred Texts: Ritual Disposal and Renovation of Texts in World ReligionsAshgate/Routlege.

2005: Chakra-tidskrift för indiska religioner, Vol. 4. Tema: Rituell praktik (together with Katarina Plank).

2005: Chakra-tidskrift för indiska religioner, Vol. 3. Tema: Moderna medier (together with Katarina Plank).

2004: Chakra-tidskrift för indiska religioner, Vol. 2. Tema: Medicin och terapi (together with Katarina Plank).

2004: Chakra-tidskrift för indiska religioner, Vol. 1. Tema: Kvinnliga gestalter (together with Katarina Plank).

Journal Articles and Book Chapters

2018: "Visualizing Sikh Warriors, Royalties, and Rebels: Photography in Colonial Punjab." In Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Routledge.

2018: (forthcoming) "Hindu Soldiers in Europe during the First World War: Religious Books, Symbols, and Practices." In Handbook of Hinduism in Europe, Knut A. Jacobsen and Ferdinando Sardella (eds.), Brill. 

2018: (forthcoming) "Print Culture in Colonial Punjab." In Brill's Encyclopedia of Sikhism, Vol. 2., Brill.

2017: "'Orientalizing' Bibles in Punjab: Christian Missionaries and Book Printing in Nineteenth Century India." In India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University, Kristina Myrvold and Soniya Billore (eds.). Göteborg: Makadam.

2017: "Introduction" (together with Soniya Billore). In India: Research on Cultural Encounters and Representations at Linnaeus University, Kristina Myrvold and Soniya Billore (eds.). Göteborg: Makadam.

2017: "Guru Granth: Ceremonial Treatment." In Brill's Encyclopedia of Sikhism, Vol. 1., Knut A. Jacobsen, Gurinder Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds.), Leiden: Brill Academic Publishers.

2017: "Sweden (Sikhs in)." In Brill's Encyclopedia of Sikhism, Vol. 1., Knut A. Jacobsen, Gurinder Mann, Kristina Myrvold, and Eleanor Nesbitt (eds.), Leiden: Brill Academic Publishers.

2016: "Nam Simran in the Sikh Religion." In Asian Traditions of Meditation, Halvor Eifring (ed.), Hawaii: University of Hawaii Press.

2016: "Sketches of Sikhs in the 1880s: The Swedish Vanadis Expedition and Hjalmar Stolpe's Ethnographical Collection from Travels in Punjab." In Sikh Formations: Religion, Culture, Theory, Vol. 12: 1, Routledge.

2015: "Forskningsbaserat lärande: Reflektioner kring undervisning och examination." In Religionsdidaktiska studier,  Torsten Löfstedt (ed.), Växjö: Linnaeus University Press.

2015: "Sikher och sikhism: religiöst liv, representation och traditionsförmedling." In Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, Daniel Andersson and Åke Sander (eds.), Lund: Studentlitteratur.

2015: "Punjabi across Generations: Language Affiliation and Acquisition among Young Swedish Sikhs." In Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Farnham: Ashgate.

2015: "Introduction: Young Sikhs in a Global World." In Young Sikhs in a Global World: Negotiating Traditions, Identities and Authorities, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.),  Farnham: Ashgate.

2014: "Sikhism and Its Changing Social Structure" (together with Surinder S. Jodhka). In Routledge Handbook of Religions in Asia, Bryan S. Turner and Oscar Salemink (eds.), London: Routledge.

2014: "The Scripture as a Living Guru: Religious Practices among Contemporary Sikhs." In Objects of Worship in South Asia Religions: Forms, Practices and Meanings, Knut A. Jacobsen, Kristina Myrvold and Mikael Aktor (eds.), London: Routledge.

2014: "Material Objects of Worship in the Lived Religions of South Asia" (together with Knut A. Jacobsen and Mikael Aktor). In Objects of Worship in South Asia Religions: Forms, Practices and Meanings, Knut A. Jacobsen, Mikael Aktor and Kristina Myrvold (eds.), London: Routledge.

2014: "Sikhs in Mainland European Countries." In The Oxford Handbook of Sikh Studies, Pashaura Singh and Louis E. Fenech (eds.), Oxford: Oxford University Press.

2013: "Translating the Guru's Words to Local and Global Contexts: Contemporary Katha in the Sikh Religion." In Sikh Diaspora: Theory, Agency, and Experience, Michael Hawley (ed.), Leiden: Brill.

2013: "Engaging with the Guru: Sikh Beliefs and Practices of Guru Granth Sahib." In Iconic Books and Texts, James W. Watts (ed.), Sheffield: Equinox.

2012: "Swedish Case Study: Indian Migration and Population in Sweden." In CARIM: Developing a Knowledge Base for Policymaking on India-EU Migration, Vol 6.

2012: "Making Pilgrimage Places of the Gurus in Varanasi: Countering Hindu Narratives in Local Sikh Historiography." In South Asian History and Culture, Vol. 3/1.

2012: "Introduction: Transnational European Sikhs." In Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs,  Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), London: Bloomsbury.

2012: "Transnational Sikh Preachers: Local Training and Global Aspiration of Kathavacaks in Punjab." In Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), London: Bloomsbury.

2012: "Contesting and Confirming Religious Authority in the Diaspora: The Dasam Granth Controversy and Sikh Identity in the Nordic Countries" (together with Knut A. Jacobsen, Ravinder Kaur and Laura Hirvi). In Sikhs Across Borders: Transnational Practices of European Sikhs, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), London: Bloomsbury.

2011: "Introduction: Sikhs in Europe." In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Farnham, Surrey: Ashgate.

2011: "The Swedish Sikhs: Community Building, Representation, and Generational Change". In Sikhs in Europe: Migration, Identities and Representations, Knut A. Jacobsen and Kristina Myrvold (eds.), Farnham, Surrey: Ashgate.

2011: "Sikhism." In Mänskliga rättigheter och religion, Dan-Erik Andersson and Johan Modée (eds.), Malmö: Liber.

2010: "Engaging with the Guru: Sikh Beliefs and Practices of Guru Granth Sahib." In Postscripts: The Journal of Sacred Texts and Contemporary Worlds, Vol. 6.

2010: "Textbruk." In Människor och makter: En introduktion till religionsvetenskap, Stefan Arvidsson and Jonas Svensson (eds.), Halmstad: E-bok.

2010: "Introduction." In The Death of Sacred Texts: Ritual Disposal and Renovation of Texts in the World Religions, Kristina Myrvold (ed.), Farnham: Ashgate.

2010: "Making the Scripture a Person: Re-inventing Death Rituals of Guru Granth Sahib in Sikhism." In The Death of Sacred Texts: Ritual Disposal and Renovation of Texts in the World Religions, Kristina Myrvold (ed.), Farnham: Ashgate.

2009: "I guruns fotspår: pilgrimsresor och platser i samtida sikhism." In Heliga platser, pilgrimsfärder och andliga resor i vår samtid, Bodil Liljefors and Emma Hall (eds.), Föreningen lärare i religionskunskap årsbok.

2009: "Sikher och sikhism: med gurun installerad på en tron och svenska poliser i turban." In Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring (second edition), Daniel Andersson and Åke Sander (eds.), Lund: Studentlitteratur.

2008: "Personifying the Sikh Scripture: Ritual Processions of the Guru Granth Sahib in India." In South Asian Religions on Display: Religious Processions in South Asia and in the Diaspora, Knut A. Jacobsen (ed.), London: Routledge.

2008: "Sikhism". In Religion i Sverige, Ingvar Svanberg and David Westerlund (eds.), Stockholm: Dialogos.

2006: "Sikhism and Death". In Death and Religion in a Changing World, Kathleen Garces-Foley (ed.), NY: ME Sharpe.

2005: "Sikhism i Sverige: Att bygga guruns tron genom hängivenhet och osjälvisk tjänst." In Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, Daniel Andersson and Åke Sander (eds.), Lund: Studentlitteratur.

2005: "Osjälvisk tjänst av sikherna". In Chakra- tidskrift för indiska religioner, Vol. 3.

2005: "Hymner från Guru Granth i norsk översättning: poetisk vägledning till kunskap sikhisk religiös utövning." Review of Sanger fra Adi Granth by Knut A. Jacobsen in Chakra- tidskrift för indiska religioner, Vol. 4. Lund.

2004: "Wedding ceremonies in the Punjab." In Journal of Punjab Studies, Vol. 11:2.

2004: "Med Guruns ord mot demoner: Vadbhag Singh i sikhisk healingtradition." In Chakra- tidskrift för indiska religioner, Vol. 2.

2004: "Genus och yoga i nyandlig vridning – kvinnliga röster från Yogi Bhajans sikhism." Review of Graceful Women: Gender and Identity in an American Sikh Community by Constance Waeber Elsberg in Chakra- tidskrift för indiska religioner, Vol. 1. Lund.

Popular Science Articles

2017: "Dera Sacha Sauda: oroligheter i Indien när religiös ledare döms för våldtäkt." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2017-08-30.

2017: "Religiös praktik för sikhiska skrifter i brittiskt arkiv." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2017-04-06.

2016: "Talande ting i 1800-talets objektberättelser." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2016-02-09.

2016: "Miniature Scriptures for Muslim and Sikh Soldiers in the British Army during World War I." In Miniature Book Society Newsletter, 101.

2014: "Pocketbiblar som räddade soldaters liv i skyttegravar." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2014-08-11.

2013: "Eco Ganesha: miljömedvetande och förändrade hinduiska högtider i Indien." Sydasien, 2013-11-04.

2012: "Asiaterna är de nya svenskarna" (together with Katarina Plank). Religionsvetenskapliga kommentarer, 2012-09-17.

2012: "Strukturell diskriminering när asiatiska religioner utestängs från ökade statsbidrag till trossamfund" (together with Katarina Plank). Religionsvetenskapliga kommentarer, 2012-09-15.

2012: "Sikherna i Portugal." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2012-08-11.

2012: "Sikher hjälteförklarar den amerikanska polisen." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2012-08-07.

2012: "Sikhernas reaktioner på masskjutningarna i Wisconsin." Religionsvetenskapliga kommentarer, 2012-08-06.

2012: "Sikhs in Portugal." Sikhs-in-Europe Network, 2012-08-05.

2011: "Tänk långsiktigt med religionsvetenskap" (together with Brita Ahlenius). Nya Wermlandstidningen, 2010-06-28.

2011: "Bristande universitetstänkande i religionsvetenskap" (together with Brita Ahlenius). Nya Wermlandstidningen, 2010-06-14.

2010: "Growing Academic Interest in European Sikhs" (together with Laura Hirvi). Sikh Foundation, 2010-08-30.

2004: "De blåklädda helgonkrigarna: sikhiska traditionsbärare i moderniseringsprocess." Religionsvetenskaplig Internetskrift (RIT), Nr. 7.

2003: "Sikher stoppar diskriminerande TV-spel." Sydasien, Nr. 1.

2002 : "Sikhisk återfödelse mellan två textläsningar: reflektioner kring textbruk i Varanasi." Religionsvetenskaplig Internetskrift (RIT), Nr. 4.

2002: "Värdigt slut för gudomliga ord." Sydasien, Nr. 4.

2002: "Guds namn går att låna på banken i Varanasi". Sydasien, Nr. 2.

2000: "Ökat intresse för punjabisk kultur." Sydasien, Nr. 4.

1999: "Turbanen mer än religiös symbol." Sydasien, Nr. 3.

1999: "Bibi Jagir Kaur bryter manlig dominans inom sikhismen". Sydasien, Nr. 3.

1999: "Möte med Namdhari-sikhernas andliga överhuvud Satguru Jagjit Singh ji." Sydasien, Nr. 3.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))