Kristina Nilsson-Ekdahl

Kristina Nilsson-Ekdahl

Professor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Jag har lång erfarenhet av forskning om reglering av nativ immunitet, i synnerhet komplementkomponenter, inklusive ett antal nydanande studier av blodplättsmedierad extracellulär fosforylering av plasmaproteiner.

Min lista över publicerade verk omfattar överbryggande forskning som spänner från grundläggande studier, till exempel om kristallstrukturen hos komplementkomponenten C3, till kliniska studier om dysreglering av nativa immunitetssystem, till exempel vid klinisk transplantation av cellöar och autoimmunitet. Ett huvudfokus är att identifiera mekanismer för ogynnsam aktivering som sker vid kontakt mellan artificiella (bio-)material och mänskligt blod, och att utveckla nya strategier för att styra dessa reaktioner.

Film: Molekyler som stänger av kroppens immunförsvar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))