Kristina Stenström

Kristina Stenström

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i medie- och kommunikationsvetenskap på grundnivå och avancerad nivå. Under hösten 2023 är jag kursansvarig för Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap samt Digital media and methods for sampling and analysis.

Forskning

Min forskning är i huvudsak inriktad på mediers samspel med och relation till kropp och kroppslighet. Jag har dels intresserat mig för hur medierade narrativ och upplevelser är en del av att "göra" och "vara" kropp genom de sätt medierade upplevelser också är kroppsliga eller beroende av kroppen, så som genom skräck eller utklädnad.

Min senaste publikation tar fasta på hur mobilapplikationer för att monitorerara fertila perioder, samt de digitala data som samlas in genom dem, kan förstås som både ett sätt att övervaka men också reproducera och skapa kvinnokroppar.

Stenström, K. (2023). Tracking (in)fertile bodies: Intimate data in the culture of surveillance. In L. Samuelsson, C. Cocq, S. Gelfgren, & J. Enbom (Eds.), Everyday life in the culture of surveillance (pp. 89-108). Nordicom, Univeristy of Gothenburg.