Kristoffer Holmquist

Kristoffer Holmquist

Texthandledare
Universitetsbiblioteket
53022, Hus Stella, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på sektionen för högskolepedagogik. Mitt uppdrag är att stödja studenters språk- och kunskapsutveckling genom direkt stöd till studenter samt stöd till medarbetare. 

Jag har bakgrund i svensk och engelsk språkvetenskap och svenska som andraspråk. Jag har erfarenhet som SI-mentor, mentor för studenter med behov av särskilt stöd, talboksproduktion, arbete på bibliotek, kyrkligt arbete med ungdomar med mera. Som texthandledare har jag handlett och föreläst för tusentals studenter på olika utbildningar och hela tiden lär jag mig något nytt. Jag är särskilt intresserad av hur professionsutbildningar arbetar med studenters kommunikativa färdigheter som förberedande för arbetslivet och jag har föreläst och lett seminarier om språkutveckling på fortbildningsdagar för universitetslärare och VFU-handledare. 

Undervisning

Se våra föreläsningar, handledningstider och mycket mer i det öppna kursrummet Texthandledare Lnu. Alla studenter och medarbetare på universitetet har behörighet att koppla in sig. 

Vi texthandledare vid sektionen för högskolepedagogik har en konsulterande roll. Vår vägledning är ett komplement till institutionernas egna kunskapsmiljöer. Vi har inte i uppdrag att examinera studenter eller att handleda i ämnesinnehåll under till exempel uppsatskurser. Det är institutionens ansvar att studenter förstår lärandemål, instruktioner och feedback. 

Vi har bred kompetens inom svensk och engelsk språkdidaktik, specialpedagogik och andraspråksutveckling. Vi deltar i nätverk och seminarier som berör aktuell forskning och samarbetar med andra lärosäten för att stärka studenters förutsättningar för framgångsrika akademiska resor. 

Forskning

Jag är tjänstledig för forskarutbildning och tar f.n. färre uppdrag per termin. Förfrågningar hänvisas till mina kollegor i sektionen.

Se min profil på Lunds universitet och följ min hemsida Akademiska resor