Profilbild

Kristoffer Holt

Universitetslektor
Institutionen för medier och journalistik Fakulteten för konst och humaniora
+46480497022
Kalmar Nyckel
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Kristoffer Holt. Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap. Arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för medier och journalistik (MJ), Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö. Mina forskningsområden omfattar medieetik, mediekritik, medier och religion samt politisk kommunikation och deltagar- och medborgarjournalistik.

Publikationer 2014-2015 (urval):

Holt, Kristoffer. (2014b). Mediekritik bortom medierna. Om filosofi som mediekritisk resurs. In F. Stiernstedt (Ed.), Mediekritik (pp. 23-36). Lund: Studentlitteratur.

Holt, Kristoffer. (2015a). media.criticism@metapedia.org. Populism, metapolitics and online participation. Paper presented at the New Perspectives on Populist Political Communication COST Early Stage Researchers Think Tank. Zurich (26-30 jan 2015), Zürich, Switzerland.

Holt, Kristoffer. (2015b forthcoming). Medieanvändare som nyhetsproducenter. Om medborgar- och deltagarjournalistik.. In J. Strömbäck & M. Karlsson (Eds.), Handbok i journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur.

Holt, Kristoffer. (2015c). The religious dimension of Kierkegaard's media criticism. 'Authentc faith' vs. 'the phantom public'. In V. Khroul (Ed.), MEDIATIZATION OF RELIGION: HISTORICAL AND FUNCTIONAL PERSPECTIVES (pp. 30-49). Moscow: Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University.

Holt, Kristoffer, & Karlsson, Michael. (2014a). Om journalistikens existentiella kris - behövs verkligen journalister när Vem von Helst kan bli publicist? IKAROS, 3-4 2014, 3.

Holt, Kristoffer, & Karlsson, Michael. (2014b). “Random acts of journalism?”: How citizen journalists tell the news in Sweden. New Media & Society. doi: 10.1177/1461444814535189

Karlsson, Michael, & Holt, Kristoffer. (2014). Is Anyone out There? Journalism Practice, 8(2), 164-180. doi: 10.1080/17512786.2013.859830

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))