Krushna Mahapatra

Krushna Mahapatra

Professor
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Krushna has a PhD in the ecotechnology and environmental science discipline.

Forskning

His main research area is implementation of renewable energy technologies and energy efficiency measures in the built environment. He has broad experience of using survey techniques to investigate attitudes and perceptions towards heating systems, energy efficiency measures and intensive forest management practices in Sweden.

Film: Gamla vanor dämpar träbyggandet i Sverige

Varför bygger vi inte fler höga hus i trä i Sverige? Fördelarna gentemot t ex betong är många men ända går byggtakten långsamt. Med Krushna Mahapatra, professor i hållbar byggd miljö.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)