Lars Behrenz

Lars Behrenz

Vicerektor för utmaningsdriven kunskapsbildning och analys
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars jobbar både som docent i nationalekonomi och som vicerektor med särskilt ansvar för utmaningsdriven kunskapsbildning och analys för perioden 1/1 2024 - 30/9 2026. 

Han bedriver arbetsmarknadsforskning som bl.a. är inriktad mot övergångsarbetsmarknader och självförsörjning, empiriska analyser av arbetsmarknadspolitik, samt olika typer av utvärderingsmetodutveckling. 

Lars är också medlem av regeringens arbetsmarknadspolitiska råd. 

 

Undervisning

Undervisar för tillfället på följande kurser: Arbetsmarknadsekonomi på kandidatnivån samt Tillämpad metod på masterprogrammet i nationalekonomi. Dessutom handleder Lars kandidatuppsatser.  

Forskning

I sin forskning fokuserar Lars på arbetsmarknadsekonomi. Han har bland annat studerat:

 • arbetsgivares rekryteringsbeteende,
 • arbetsmarknaden för andra generationens invandrare,
 • effekterna av en personalförstärkning till arbetsförmedlingen,
 • effekterna av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken,
 • rehn-meidnermodellens ändamålsenlighet idag,
 • arbetslöshetens kostnader för samhället,
 • effekterna av ett samarbete mellan bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, en jämförelse mellan privat och offentlig arbetsförmedling,
 • det samhällsekonomiska värdet av social ekonomi,
 • det samhällsekonomiska värdet av elitidrott,
 • effektivitets- och produktivitetsanalyser av arbetsförmedlingen,
 • effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik, t.ex. personalförstärkningar och starta eget-bidraget,
 • arbetsgivares användning av lönesubventioner.
 • självförsörjning

För tillfället arbetar han med följande projekt:

Uppdrag

Lars har uppdrag som vicerektor för utmaningsdriven kunskapsbildning och analys på 60%.

Som vicerektor stödjer och företräder man ledningen allmänt och tar särskilt ansvar för olika utvecklingsområden. Arbetssätten vid Linnéuniversitetet behöver vara gränsöverskridande och utmaningsdrivna. Arbetet fortgår med att stärka förmågan att kunna följa och värdera verksamhetens framsteg på kort och lång sikt med hjälp av olika systematiska metoder och analyser. Dessa behov är grunden för Lars arbete att som vicerektor stödja rektor och universitetsledning.  

Lars är ledamot av regeringens arbetsmarknadspolitiska råd,https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/johan-pehrson-samlar-experter-till-ett-nytt-arbetsmarknadspolitiskt-rad/

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))