Lars Behrenz

Lars Behrenz

Docent, rektorsråd
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars jobbar både som docent i nationalekonomi och som rektorsråd. 

I sin forskning fokuserar Lars på arbetsmarknadsekonomi. Han har bland annat studerat:

-arbetsgivares rekryteringsbeteende,

-arbetsmarknaden för andra generationens invandrare, 

-effekterna av en personalförstärkning till arbetsförmedlingen,

-effekterna av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken,

-rehn-meidnermodellens ändamålsenlighet idag,

-arbetslöshetens kostnader för samhället,

-effekterna av ett samarbete mellan bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, en jämförelse mellan privat och offentlig arbetsförmedling,

-det samhällsekonomiska värdet av social ekonomi, 

-det samhällsekonomiska värdet av elitidrott,

-effektivitets- och produktivitetsanalyser av arbetsförmedlingen,

-effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik, t.ex. personalförstärkningar och starta-eget bidraget.

För tillfället arbetar han med följande projekt:

-Övergångsarbetsmarknader, en långsiktig uppföljning av olika arbetsmarknadsvägar för personer under 30 år. Finansierat av ESO, Finansdepartementet. Projektet pågår till 2021. 

- Arbetsgivares användning av lönesubventioner. Finansierat av Arbetsmarknadsdepartementet. Projektet pågår till 2021.

- Arbetsförmedlingens långsiktiga effekter 1900-2020. Projektet pågår till 2023.

- Nya utvärderingsmetoder av arbetsmarknadspolitik. Grundforskning med medel från LNU. Flera delprojekt fram till 2024.

Som rektorsråd är Lars en länk mellan universitetsledning-fakultetsledningar-kunskapsmiljöer-verksamhetsstöd. Som rektorsråd bistår Lars också rektor med prioritering och processättning av utvecklingsprojekt såsom t.ex. löpande uppföljning av utvecklingen ifråga om kunskapsmiljöer och mål 2025 arbetet där kultur och kommunikation ska hjälpa till att ta universitetet en nivå till.      

Undervisning

Undervisar för tillfället på följande kurser: Arbetsmarknadsekonomi och Tillämpad metod på kandidat- och masterprogrammet i nationalekonomi. Handleder kandidat- och masteruppsatser och handleder och examinerar examensarbeten inom ramen för civilekonomexamensarbeten. Är examinator inom forskarutbildningen.

Forskning

Arbetsmarknadsforskning som är inriktad på: övergångsarbetsmarknader för ungdomar, empiriska analyser av arbetsmarknadspolitik samt olika typer av utvärderingsmetodutveckling. 

Uppdrag

Har för tillfället uppdrag som rektorsråd på 60%.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))