Lars Behrenz

Lars Behrenz

Docent, rektorsråd
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
+46470708658
+46722165108
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars jobbar både som docent i nationalekonomi och som rektorsråd. 

I sin forskning fokuserar Lars på arbetsmarknadsekonomi. Han har bland annat studerat:

-arbetsgivares rekryteringsbeteende,

-utfall på arbetsmarknaden för andra generationens invandrare, 

-effekterna av en personalförstärkning till arbetsförmedlingen,

-effekterna av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken,

-rehn-meidnermodellens ändamålsenlighet idag,

-arbetslöshetens kostnader för samhället,

-en studie av andra generationens utrikes födda,

-effekterna av ett samarbete mellan bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, en jämförelse mellan privat och offentlig arbetsförmedling,

-det samhällsekonomiska värdet av social ekonomi, 

-det samhällsekonomiska värdet av elitidrott,

-effektivitets- och produktivitetsanalyser av arbetsförmedlingen,

-effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik, t.ex. starta-eget bidraget.

För tillfället arbetar han med följande projekt:

-Övergångsarbetsmarknader, en långsiktig uppföljning av olika arbetsmarknadsvägar för ungdomar. Finansierat av ESO, Finansdepartementet. Projektet pågår till 2020. 

- Arbetsgivares användning av lönesubventioner. Finansierat av Arbetsmarknadsdepartementet. Projektet pågår till 2020.

- Arbetsförmedlingens långsiktiga effekter 1900-2018. Extern forskningsansökan är under utarbetande. Projektet pågår till 2022.

- Nya utvärderingsmetoder av arbetsmarknadspolitik. Grundforskning med medel från LNU. Flera delprojekt under perioden 2019-2022.

Som rektorsråd är Lars en länk mellan universitetsledning-fakultetsledning-verksamhetsstöd. Som rektorsråd bistår Lars också rektor med prioritering och processättning av utvecklingsprojekt såsom t.ex. löpande uppföljning av utvecklingen ifråga om kunskapsmiljöer.      

Undervisning

Undervisar för tillfället på: Arbetsmarknadsekonomi och Tillämpad metod på kandidat och masterprogrammet i nationalekonomi, handleder kandidat- och masteruppsatser och handleder och examinerar examensarbeten inom ramen för civilekonomexamensarbeten.

Forskning

Arbetsmarknadsforskning som är inriktad på: övergångsarbetsmarknader för ungdomar, empiriska analyser av arbetsmarknadspolitik samt olika typer av utvärderingsmetodutveckling. 

Uppdrag

Har för tillfället uppdrag som rektorsråd på 50%.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))