Lars Behrenz

Lars Behrenz

Docent, vicerektor för kunskapsmiljöarbete
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars jobbar både som docent i nationalekonomi och som vicerektor för kunskapsmiljöarbete och kultur/kommunikation. 

Han bedriver arbetsmarknadsforskning som bl.a. är inriktad mot övergångsarbetsmarknader och självförsörjning, empiriska analyser av arbetsmarknadspolitik, samt olika typer av utvärderingsmetodutveckling. 

Undervisning

Undervisar för tillfället på följande kurser: Arbetsmarknadsekonomi och Tillämpad metod på kandidat- och masterprogrammet i nationalekonomi. Dessutom handleder Lars kandidat- och masteruppsatser.  

Forskning

I sin forskning fokuserar Lars på arbetsmarknadsekonomi. Han har bland annat studerat:

 • arbetsgivares rekryteringsbeteende,
 • arbetsmarknaden för andra generationens invandrare,
 • effekterna av en personalförstärkning till arbetsförmedlingen,
 • effekterna av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken,
 • rehn-meidnermodellens ändamålsenlighet idag,
 • arbetslöshetens kostnader för samhället,
 • effekterna av ett samarbete mellan bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, en jämförelse mellan privat och offentlig arbetsförmedling,
 • det samhällsekonomiska värdet av social ekonomi,
 • det samhällsekonomiska värdet av elitidrott,
 • effektivitets- och produktivitetsanalyser av arbetsförmedlingen,
 • effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik, t.ex. personalförstärkningar och starta eget-bidraget,
 • arbetsgivares användning av lönesubventioner.

För tillfället arbetar han med följande projekt:

Uppdrag

Lars har uppdrag som vicerektor för kunskapsmiljöarbete och kultur/kommunikation på 50%.

Som vicerektor för kunskapsmiljöarbete är Lars en länk mellan universitetsledning-fakultetsledningar-kunskapsmiljöer-verksamhetsstöd. Som vicerektor bistår Lars också rektor med prioritering och processättning av utvecklingsprojekt såsom t.ex. löpande arbete med utveckling av kunskapsmiljöer och mål 2025-arbetet. Lars arbetar också med kultur och kommunikation där frågor kring arbetskultur och strategisk kommunikation ska hjälpa till att utveckla universitetet. Som vicerektor sitter han med i universitetets ledningsgrupp.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))