Lars Behrenz

Lars Behrenz

Docent, vicerektor för kunskapsmiljöarbete
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars jobbar både som docent i nationalekonomi och som vicerektor för kunskapsmiljöarbete och kultur/kommunikation. 

Han bedriver arbetsmarknadsforskning som bl.a. är inriktad mot övergångsarbetsmarknader och självförsörjning, empiriska analyser av arbetsmarknadspolitik, samt olika typer av utvärderingsmetodutveckling. 

Lars är också medlem av regeringens arbetsmarknadspolitiska råd samt deltar som metodexpert i en utvärdering av EU´s arbetsmarknadspolitik i Sverige.

Undervisning

Undervisar för tillfället på följande kurser: Arbetsmarknadsekonomi på kandidatnivån samt Tillämpad metod på masterprogrammet i nationalekonomi. Dessutom handleder Lars kandidatuppsatser.  

Forskning

I sin forskning fokuserar Lars på arbetsmarknadsekonomi. Han har bland annat studerat:

 • arbetsgivares rekryteringsbeteende,
 • arbetsmarknaden för andra generationens invandrare,
 • effekterna av en personalförstärkning till arbetsförmedlingen,
 • effekterna av lokal samverkan inom arbetsmarknadspolitiken,
 • rehn-meidnermodellens ändamålsenlighet idag,
 • arbetslöshetens kostnader för samhället,
 • effekterna av ett samarbete mellan bemanningsföretag och arbetsförmedlingen, en jämförelse mellan privat och offentlig arbetsförmedling,
 • det samhällsekonomiska värdet av social ekonomi,
 • det samhällsekonomiska värdet av elitidrott,
 • effektivitets- och produktivitetsanalyser av arbetsförmedlingen,
 • effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitik, t.ex. personalförstärkningar och starta eget-bidraget,
 • arbetsgivares användning av lönesubventioner.

För tillfället arbetar han med följande projekt:

Uppdrag

Lars har uppdrag som vicerektor för kunskapsmiljöarbete och kultur/kommunikation på 60%.

Som vicerektor för kunskapsmiljöarbete är Lars en länk mellan universitetsledning-fakultetsledningar-kunskapsmiljöer-verksamhetsstöd. Som vicerektor bistår Lars också rektor med prioritering och processättning av utvecklingsprojekt såsom t.ex. löpande arbete med utveckling av kunskapsmiljöer och mål 2025-arbetet. Lars arbetar också med kultur och kommunikation där frågor kring arbetskultur och strategisk kommunikation ska hjälpa till att utveckla universitetet. Som vicerektor sitter han med i universitetets ledningsgrupp.

Lars är ledamot av regeringens arbetsmarknadspolitiska råd,https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/06/johan-pehrson-samlar-experter-till-ett-nytt-arbetsmarknadspolitiskt-rad/

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))