Lars Bokander

Lars Bokander

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag forskar inom språkinlärning (svenska som andraspråk). Särskilda intressen: språkbegåvning, bedömning av språkfärdighet, testteori, ordförråd.

Undervisning

På kurserna i svenska som andraspråk har jag undervisat i följande

2016: "Grammatik och semantik i ett andraspråksperspektiv" 7,5hp (grundkurs)

2017: "Bedömning och betyg" 3 hp (fortsättningskurs)

2018: "Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande" 7,5 hp (kandidatkurs)

Forskning

Validitet i språkbegåvningstestet LLAMA

Konstruktion av ett frekvensbaserat svenskt ordförrådstest, SweLT

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)