Lars Elleström

Lars Elleström

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
+46470708924
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars Elleström, anställd i Växjö sedan 1998.

Undervisning

Elleström handleder doktorander.

Forskning

Elleströn inriktade inledningsvis sin forskning på modern svensk lyrik. Förutom doktorsavhandlingen Vårt hjärtas vilt lysande skrift. Om Karl Vennbergs lyrik (Lund University Press, 1992) har han i bokform publicerat bland annat en lärobok med titeln Lyrikanalys. En introduktion (Studentlitteratur, 1999).

Litteraturens samband och samspel med andra medier och konstarter, såsom bildkonst, film och musik, står också i centrum för forskningen. 2010 kom den redigerade volymen Media Borders, Multimodality and Intermediality (Palgrave Macmillan) och 2011 publicerades boken Visuell ikonicitet i lyrik. En intermedial och semiotisk undersökning med speciellt fokus på svenskspråkig lyrik från sent 1900-tal. 2014 kom Media Transformation: The Transfer of Media Characteristics Among Media (Palgrave Macmillan).

Andra väsentliga inriktningar är genusteori och tolkningsteori. Sist men inte minst har Elleström ägnat många år åt att forska kring ironi. Ett resultat av denna forskning är boken Divine Madness: On Interpreting Literature, Music, and the Visual Arts Ironically (Bucknell University Press, 2002) och ytterligare en ironibok publicerades 2005: En ironisk historia. Från Lenngren till Lugn (Norstedts). 2005 publicerade han också diktsamlingen Om det är så (Theatron/biblia).

Uppdrag

Elleström leder arbetet inom forskningsmiljön Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och han är ordförande för International Society for Intermedial Studies (ISIS).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Intermedialitet