Lars Fonseca

Lars Fonseca

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24082, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse riktar sig generellt mot att förstå lärares arbete med ett särskilt fokus på upplevda normer och normkonflikter i pedagogiska praktiker. I min doktorsavhandling (2014) utgörs studieobjektet av normer kring skolfusk i gymnasieskolan.

Under 2018-2022 deltar jag i ett Forte-finansierat projekt med fokus på hur professioner i skolan påvarkas när avlastande funktioner i form av lärarassistenter, heltidsmentorer och/eller skolresurser införs.

Mellan 2015 och 2018 var jag operativ projektledare i en regeringsinitierad försöksverksamhet kring lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning. Uppdragsgivare var Universitets- oc Högskolerådet (UHR) som avrapporterade projektet till regeringen i maj 2018.

Min undervisning riktar sig främst mot kunskap, lärande och utveckling i lärarutbildningar och socialpedagogogutbildningar.

Min yrkesbakgrund utgörs av arbeten som förskollärare, behandlingspedagog och gymnasielärare

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))