Lars Fonseca

Lars Fonseca

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
+46480446724
24082, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse riktar sig generellt mot att förstå lärares arbete med ett särskilt fokus på upplevda normer och normkonflikter i pedagogiska praktiker. I min doktorsavhandling (2014) utgörs studieobjektet av normer kring skolfusk i gymnasieskolan.

Under 2018-2020 deltar jag i ett Forte-finansierat projekt med fokus på hur professioner i skolan påvarkas när avlastande funktioner i form av lärarassistenter, heltidsmentorer och/eller skolresurser införs.

Mellan 2015 och 2018 var jag operativ projektledare i en regeringsinitierad försöksverksamhet kring lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning. Uppdragsgivare var Universitets- oc Högskolerådet (UHR) som avrapporterade projektet till regeringen i maj 2018.

Min undervisning riktar sig främst mot kunskap, lärande och utveckling i lärarutbildningar och socialpedagogogutbildningar.

Min yrkesbakgrund utgörs av arbeten som förskollärare, behandlingspedagog och gymnasielärare

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))