Lars Fonseca

Lars Fonseca

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
24082, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mitt forskningsintresse riktar sig generellt mot att förstå lärares arbete med ett särskilt fokus på upplevda normer och normkonflikter i pedagogiska praktiker. 

Under 2018-2022 deltog jag i ett Forte-finansierat projekt med fokus på hur professioner i skolan påverkas när avlastande funktioner i form av lärarassistenter, heltidsmentorer och/eller skolresurser införs. Kunskapsområdet beforskas vidare i ett VR-finaniserat projekt 2023-2025.

Mellan 2015 och 2018 var jag operativ projektledare i en regeringsinitierad försöksverksamhet kring lämplighetsbedömning inför antagning till lärarutbildning. Uppdragsgivare var Universitets- oc Högskolerådet (UHR) som avrapporterade projektet till regeringen i maj 2018.

Min undervisning riktar sig främst mot två områden inom utbildningar i pedagogik. För det första teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och utveckling. För det andra teoretiska perspektiv på forskningsprocesser och vetenskapliga förhållningssätt.

Min yrkesbakgrund utgörs av arbeten som förskollärare, behandlingspedagog och gymnasielärare.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))