Lars Lindkvist

Lars Lindkvist

Professor
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lars är professor i organisation och ledarskap. I sin forskning fokuserar han på hur det är att leda och organisera verksamheter som befinner sig i spänningsfältet mellan olika intressenter.

Ett exempel på spänningsfält är sjukvården med intressenter som patienter, administratörer, medarbetare och politiker, ett annat är inom äldrevården med kooperativa medlemmar, vårdtagare, politiker och anhöriga. Ett tredje spänningsfält är det mellan konst och ekonomi inom kultursektorn, som exempelvis muséer och teatrar.

Han studerar också hur man kan använda kulturella och kreativa näringar för att utveckla platser och hur dessa i sin tur kan ge dynamiska effekter åt andra näringar.

Lars är projektledare för forskargruppen Ledning och organisering i spänningsfält och allianser (LOSA)

Ladda hem CV Lars Lindkvist 2017.pdf

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)