Laura Bas Conn

Laura Bas Conn

Laboratorieingenjör
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är en legitimerad veterinär med en forskningsbakgrund inom husdjursgenetik. Jag har en magisterexamen på detta område, där mitt tidigare arbete fokuserade på att utforska genetiska egenskaper som påverkar prestation hos tävlingshästar av olika raser. Under de senaste året har jag specialiserat mig som laboratorieingenjör, med huvudfokus på molekylärbiologi och genetiska studier.

Forskning

Jag utvecklar standardiserade laboratorieprotokoll och är involverad i flera projekt relaterade till molekylär identifiering och karakterisering av pikofytoplankton och alger och deras roll i marina ekosystem. Jag arbetar också aktivt med att förbättra arbetsrutiner och säkerhetsprotokoll för våra laboratorier.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)