Jag är lektor i affärsinformatik med huvudsaklig inriktning på projektledning och e-handel. Jag undervisar inom projektledning och corporate storytelling, och handleder uppsatser/examensarbeten. När det gäller projekt innefattar det ledarskap, planering, kommunikation, modeller, metoder och verktyg. Min forskning handlar om projektledarens roll och situation, kanalövergångar inom e-handel, digitalisering av butik samt om yngre äldres (60-75 år) användning av informationssystem. Uppgifter inom omgivande samhälle (tredje uppgiften för universitetet) består av utvecklingsstöd, konferensdeltagande, utvecklingsdagar, projektutbildningar, ledarskapsutbildningar och storytellingutbildningar.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))