Leif Nilsson

Leif Nilsson

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som universitetslektor i pedagogik och undervisar främst i specialpedagogik med inriktning mot socialpsykologi, organisation och ledarskap. Jag är också verksam inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Forskning

Jag har deltagit i forskningsprojekt finansierade av Statens institutionsstyrelse. I projekten studerades dels pedagogikens och skolans betydelse för ungdomar och verksamheten vid särskilda ungdomshem, dels kompetensutveckling i arbetslivet. Det sistnämnda projektet utmynnade i min licentiatuppsats som behandlade förutsättningar för lärande när yrkesverksamma lärare genomgår en utbildning och hur lärarnas arbetsplatser kan stödja lärande och verksamhetsutveckling.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)