Lena Fritzen

Lena Fritzen

Seniorprofessor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har i min forskning och undervisning kommit att fokusera lärandets villkor i spänningsfältet mellan systemmässiga krav och människans behov av meningsskapande. Områden som jag främst rört mig inom är ämnesundervisningens demokratiska och moraliska aspekter, ledarskapets kommunikativa villkor, dokumentstyrningens inverkan på professionsutveckling och interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvården. I ett pågående forskningsprojekt är vi en multidisciplinär forskargrupp som analyserar hur professioner påverkas av styrning via dokument. Vi arbetar utifrån hypotesen att de professionellas arbetsprocesser ändrar karaktär när de synliggörs och standardiseras. Förbättringskunskap har blivit ett samlingsbegrepp för hur medarbetare i en organisation samverkar med systemmässiga villkor och varandra för att göra arbetet mera effektivt i förhållande till uppsatta mål. Vi är en forskargrupp som analyserar lärandet i interprofessionella team i hälso- och sjukvården.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))