Lena Glaés-Coutts

Lena Glaés-Coutts

Universitetslektor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470767206
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i pedagogik vid lärarutbildningen på Växjö campus. Jag undervisar inom grundlärarutbildningen, och då främst kurser inom grundskollärarprogrammet med fokus på fritidshem. Jag undervisar även inom special pedagogik och ledarskap, samt medverkar i olika samarbetsuppdrag inom Samverkan för Bästa skola. Därutöver är jag även ansvarig som fritidskoordinator i Växjö.

Min bakgrund inkluderar arbete som grundlärare, specialpedagog, biträdande rektor och literacy and numeracy facilitator i Canada. I min doktorsavhandling, Teacher to Learner and Back Again: A Narrativ Inquiry into Teacher Voice in Professional Learning, undersöker jag hur erfarna lärare i Ontario, Canada upplever förhållandet mellan sin professionella utbildning och sin praktik.
Mina forskningsintressen kretsar kring hur lärare skaffar sig nya kunskaper och hur de integrerar det med sin praktik. Andra intresseområden består av olika didaktiska perspektiv samt aktions forskning inom grundskolan, förskolan och fritidshem.

 

Publikationer

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))