Lena Håkanson

Lena Håkanson

Universitetslektor
Institutionen för design Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar som lektor i design på Institutionen för design. Mitt huvudområde är praktikbaserat lärande och konstnärligt, materiellt skapande i designprojekt med hållbarhetsfokus. Jag arbetar deltid som lektor och driver även min egna designstudio, non stop design.

Undervisning

Jag undervisar på kandidatprogrammen Design+Change och masterprogrammet Design+Change. Jag undervisar i ämnen relaterade till min profession som designer, vilket är textil produktdesign och mönsterdesign, designprojekt, trycktekniker och designprocess. Jag är även ansvarig för verkstaden för textil och screentryck på Institutionen för design i Växjö.

Forskning

I min forskning undersöker jag praktikbaserat, materiellt lärande, kreativitet och konstnärligt skapande i en designutbildningskontext. Hur lär vi oss sådant det inte går att läsa eller googla sig till? Vad är outtalad eller tyst kunskap? Jag arbetar med workshops i projekt med studenter där vi undersöker lärande och konstnärligt skapande på olika sätt. Jag använder "pyssel" som inspiration i det praktikbaserade lärandet. Jag ingår även i forskningsgruppen Praktikforum tillsammans med mina kollegor Anna-Karin Arvidsson, Stephanie Carleklev och Stephan Hruza. Där undersöker vi konstnärligt, materialbaserat skapande och outtalad kunskap tillsammans.

Uppdrag

Verkstadsansvarig för Textil och screentrycksverkstaden på Institutionen för design.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))