Lena Kulmala

Lena Kulmala

Internationaliserings­rådgivare
Avdelningen för externa relationer
ABW Plan 6, Hus Culmen, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning.

Ansvarsområden

Personalmobilitet: Möjligheten för akademisk och administrativ personal att delta i internationella utbyten, främst inom programmen:

Regionansvar Afrika: Ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, universitetsövergripande samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Linnaeus University International Staff Training Week:  Ett årligt event dit vi bjuder in kollegor från våra partnerlärosäten med möjlighet för Linnéuniversitetets medarbetare att nätverka och kompetensutvecklas inom områden som interkulturell kommunikation, digitalisering och det internationella klassrummet.

Fakultetskontakt

  • Fakulteten för hälso- och livsvetenskap (FHL)

Arbetsgrupper/Nätverk

  • IR-representant i integrationsgruppen vid Linnéuniversitetet
  • Universitetets samordnare för medlemskapet i SANORD
  • Universitets samordnare för medlemskapet i Scholars at Risk (SAR)
  • Styrelseledamot i SAR-Sveriges styrgrupp
  • Ingår i Horizon-projektet InSpirEurope

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)