Lena Larsson

Lena Larsson

Universitetslektor
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
11, Arena 2, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar på institutionen för idrottsvetenskap. Jag forskar bland annat om reproduktion av värden och normer inom lärarutbildning i idrott och hälsa samt inom idrottsrörelsen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)