Lena Lernå

Lena Lernå

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Socionom, master i socialt arbete, samhällsplanerare, utvärderare, universitetsadjunkt i socialt arbete

Tfn 070 683 06 93

Undervisning

Termin 1 Socialt arbete som ämne, vetenskap och profession (1SA600) Termin 4 Utvärdering och granskning

Uppdrag

Studierektor
Handläggare undantag från särskilda behörighetsvillkor samt tillgodoräknanden

Publikationer

Rapport (Referee­granskat)