Lena Swalander

Lena Swalander

Universitetslektor, prefekt
Institutionen för psykologi Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
45079, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag är universitetslektor vid institutionen för psykologi. Jag undervisar dels på våra fristående kurser i psykologi och dels på psykologprogrammet. Min forskning handlar om att försöka utreda vilket förklaringsvärde variabler som akademisk självbild dvs. hur individen ser på sig själv i skolsituationen, motivation och lärandestrategier har för en individs läsförmåga.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)