Lena Wennersten

Lena Wennersten

Universitetslektor
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar framförallt i biologi och naturvetenskap i de olika lärarprogrammen, från förskolan till gymnasiet, med särskilt fokus mot utbildning för undervisning i förskolan och årskurs 4-6. I detta arbete har jag stor glädje av min examen som mellanstadielärare 1984 och erfarenhet som klasslärare i grundskolan under åren 1984-2003.

Forskning

Mitt doktorandprojekt från 2008-2012 tillhör området evolutionär ekologi. Jag har framförallt undersökt  variationens betydelse för små populationer. Hur påverkas små grupper av växter eller djur av om individerna alla liknar varandra jämfört med om variationen är stor mellan dem i gruppen? Vilka ekologiska och evolutionära effekter får detta på kort och lång sikt? Under mitt doktorandprojekt använde jag torngräshoppor som modellsystem, men frågeställningen gäller generellt för alla organismer. Jag disputerad 2012 med avhandlingen: Population-level consequences of variation.

Numera har jag övergått till forskning inom biologididaktik. Jag intresserar mig för hur elever i grundskolan omformulerar ämnesinnehållet i ekologi. Hur kan undervisningen i grundskolan utformas för att bäst stödja elevernas kunskapsutveckling inom ett komplext område, där såväl detaljerade processer som övergripande mönster behöver bearbetas?

Parallellt med grundskoleelevers förståelse för ekologiska samband undersöker jag också samma ämne från lärarstudenters perspektiv: Hur tolkar lärarstudenterna själva ekologiska samband? Vilka kända utmaningar står de inför när de ska undervisa sina kommande elever? Hur kan de bäst gynna elevernas lärande inom ekologi?

Ett område som särskilt fångat mitt intresse är skillnaden mellan kretslopp av näringsämnen och flödet av energi, och hur det tolkas av elever respektive lärarstudenter.

Uppdrag

Ordförande för Föreningen Station Linné i Ölands Skogsby http://www.stationlinne.se/.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))