Leteng Lin

Leteng Lin

DOCENT
Institutionen för byggd miljö och energiteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild


Doktorsexamen (2013) i kemiteknik, masterexamen (2005) och en kandidatexamen (2002) i kemisk process- och teknik. Jag arbetar som universitetslektor vid institutionen för byggd miljö och energiteknik och erhöll titeln docent (associate professor) i december 2020.

Undervisning

Jag ansvarar för och undervisar i flera kurser inom både kandidatprogrammet Energi och miljö och internationella masterprogrammet i Hållbara energiteknologier och processer, till exempel förbränningsteknik, tillämpad termodynamik, hållbar energiförsörjning, avfall som resurs.

Forskning

Jag bedriver forskning och handleder masteruppsatser och doktorander inom energiteknik och kemiteknik på flera ämnen:

  • Förbränning, pyrolys och förgasning av fast kolhaltigt råmaterial (inte bara begränsat till biomassa) mot olika energiprodukter såsom värme, elektricitet, biobränsle, biokol, syntesgas etc.: omvandlingskinetik, gasuppgradering och rengöring, utsläppsminskning och processoptimering via både experimentella och processimuleringar, inklusive Aspen plus, FEM/CFD-modelleringsmetoder;
  • Utveckling och tillämpning av aerosolbearbetnings- och mätmetoder;
  • Tekniska och processaspekter av energi- och resurseffektivitet och cirkularitet;
  • Lösningar för integrering av förnybar energi;
  • Återvinning av fast avfall inklusive avfallsträdbiomassa, slam och sediment

Uppdrag

Publikationer

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)