Leticia Gómez

Leticia Gómez

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag doktorerade 2017 vid Göteborgs Universitet med en avhandling som undersöker tre samtida filmer från Latinamerika där jag tittar på hur scenmiljön förstärker uppfattningen om filmkaraktärers kulturella identitet. För att upptäcka hur länken mellan rum och identitet är konstruerad och inte något naturligt eller givet utforskar jag den estetiska processen bakom den filmiska blicken. Syftet har varit att undersöka hur etnisk-kulturella identiteter formas i förhållande till de representerade rummen, särskilt de som relateras till vitheten och de som kretsar kring ursprungsfolk.

Undervisning

Jag arbetar som lektor i spanska vid Linnéuniversitetet sedan 2018 och undervisar i kurser i kommunikation samt litteratur från spansktalande länder.

Forskning

I min nuvarande forskning är jag intresserad av att litterära- och filmiska utryck som rör interaktionen av genus och miljö i det postkoloniala Latinamerika med fokus på Sydamerika.

 

Uppdrag

Jag är redaktör för den vetenskapliga tidskriften Moderna Språk js.ub.gu.se/ojs/index.php/modernasprak .

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)