Lina Aldén (fd Andersson)

Lina Aldén (fd Andersson)

Docent
Institutionen för nationalekonomi och statistik Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Lina Aldéns forskning är empiriskt inriktad och fokuserar på förklara ekonomiska skillnader utifrån etnicitet, sexuell läggning och kön. Aldén har bland annat studerat utrikes föddas integration på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på företagande, och hur sexuell läggning påverkar inkomster, möjligheter till arbete och familjebildning. Hon har också använt experimentella metoder för att studera förekomsten av diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))