Lina Mann

Lina Mann

Internationell Samordnare
Fakultetskansliet för konst och humaniora Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Samordnare för internationella möjligheter

Som internationell samordnare på Fakulteten för konst och humaniora arbetar jag med fakultetens övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot institutioner, ledning och vårt kansli.

Mina ansvarsområden

Internationellt samarbete
Internationella samarbeten inom fakultetens ämnesområden, samarbetsavtal, etablering och uppföljning samt omvärldsbevakning.

Utresande studenter
Stöd till utresande studenter, ämnesspecifik information om studenters internationella möjligheter samt stöd i processen för learning agreements och tillgodoräknande av utbytesstudier.

Är du student vid vår fakultet och har frågor kring dina internationella möjligheter, studieplan eller tillgodoräknande i samband med utlandsstudier? Skicka epost till: mobility.fkh@lnu.se

Nätverk

Partnerskap & Nätverk, Lnu
iTeam, Lnu

Övrigt

Sekreterare i Internationella gruppen vid FKH
Fakultetskontakt för internationella samarbetsprojekt