Lina Ragnarson

Lina Ragnarson

Ekonom
Fakultetskansliet för ekonomihögskolan Ekonomihögskolan
A2013, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag arbetar som ekonom för institutionen för ekonomistyrning och logistik, institutionen för organisation och entreprenörskap och institutionen för marknadsföring. Arbetar med budgetering, bokslutsarbete, prognoser samt projektredovisning.