Profilbild

Linda Andersson Burnett

Forskare
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
+46470708893
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Linda Andersson Burnett är idéhistoriker. Hon forskar om Carl von Linnés inflytande på etnografiska diskussioner i Storbritannien på sjuttonhundratalet.

Tillsammans med Bruce Buchan på Griffith University ska hon också etablera ett internationellt nätverk (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond) som ska analysera hur koloniseringen av den utomeuropeiska världen rättfärdigades och understöddes genom spridningen av idéer om civilisation och barbarism. De här idéerna byggde på en inflytelserik teori om stadietänkande, vilken kartlade samhällens utveckling från "barbari" till "civilisation".

Teorin växte främst fram i Skottland på 1760- och 1770-talen och framhöll alla människors kapacitet att utvecklas. Detta tankesätt ersattes under början av 1800-talet av tron på att detta inte var något som gällde urbefolkningar, då de betraktades som alltför "barbariska" för att kunna utvecklas. Nätverket vill förklara den här intellektuella förändringen och dess koloniala konsekvenser genom att spåra hur stadietänkande formades, dels genom det ökade intresset för naturhistoria, dels genom kontakten med urinvånare i olika koloniala sammanhang.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))